Congress Organizing Committee (COC)

 

Chair:

Shirong Liu


Vice - Chairs (In alphabetical order):

Lizhe An                    Ming Dong                Qinwen Min            Jianping Ge 
         
Yonglong Lu              Zhiyun Ouyang         Shaolin Peng         Kelin Wang            
             
Fuwen Wei                Wenliang Wu            Jianhui Xue               


Members (In alphabetical order):

Shuqing An               Liding Chen              Yaning Chen           Jixi Gao
             
Junxiang Li               Mingzhou Qin            Zehao Shen            Qian Shi
                
Zuomin Shi               Qibing Zhang             Wenhao Zhang       Linsheng Zhong
  
Weiqi Zhou


Secretary - General:

Liding Chen


Staffs (In alphabetical order):

Jinlou Huang             Wenke Jiang             Bo Li                        Junxiang Li
         
Xiuzhen Li                 Nan Lu                       Zehao Shen            Qian Shi
              
Zuomin Shi                Zhenrong Yu             Dan Zhang               Linsheng Zhong
     
Weiqi Zhou                Yan Zhuang